โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

คอลลาดา

ดัชนี คอลลาดา

อลลาดา (collaborative design activity: COLLADA) เป็นมาตรฐานไฟล์เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติและซอฟต์แวร์ที่มีการประมวลผลสามมิติเช่น Game engine พัฒนาขึ้นโดยบริษัทโซนี่คอมพิวเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เพื่อใช้เป็นรูปแบบไฟล์อย่างเป็นทางการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเพลย์สเตชัน 3 และ เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล ปัจจุบันอยู่ใต้ความดูแลของ Khronos Group คอลลาดาเป็นมาตรฐานแบบเปิด นิยามด้วย XML schema แบบ W3C เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ได้แก่ข้อมูลคอมพิวเตอร์แอนิเมชันต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก โมเดลสามมิติ Key frame โดยไฟล์คอลลาดาจะเป็นไฟล์แบบ XML ซึ่งมักใช้นามสกุล.dae (digital asset exchange).

14 ความสัมพันธ์: การสร้างแบบจำลองสามมิติการใช้กระดูกควบคุมแบบจำลองสามมิติสเก็ตช์อัปอะโดบี โฟโตชอปคอมพิวเตอร์แอนิเมชันซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติโครโนสกรุปโซนี่อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์เบลนเดอร์ (ซอฟต์แวร์)เพลย์สเตชัน 3เพลย์สเตชันพอร์เทเบิลเอกซ์เอ็มแอลเค้าร่างเอกซ์เอ็มแอล3 ดีเอสแมกซ์

การสร้างแบบจำลองสามมิติ

กการให้แสงและเงา Utah teapot โมเดลซึ่งทำขึ้นโดย Martin Newell ใน พ.ศ. 2518 เป็นโมเดลที่นิยมกันมากในการเรียนการสอนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ ในคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ การสร้างโมเดลสามมิติ หรือ 3D modeling หมายถึงกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจำลองโดยอาศัยโครงสร้าง wireframe เพื่อแสดงวัตถุในสามมิติทั้งแบบที่เคลื่อนไหวได้และไม่เคลื่อนไหว โดยใช้ซอฟต์แวร์สามมิติสร้างขึ้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น โมเดลสามมิติ ซึ่งสามารถนำมาแสดงผลด้วยกระบวนการ 3D rendering หรือ 3D projection หรือ 3D printing ที่ใช้สร้างวัตถุที่จับต้องได้จริงๆได้ โมเดลสามมิตินี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือโดยใช้คนทำขึ้น ทั้งนี้ การสร้างแบบจำลองสามมิติไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง แต่ใช้วิธีวาดขึ้นเช่นในการเขียนแบบทัศนียภาพก็ได้ แบบจำลองสามมิติแบบ mesh ประกอบขึ้นจาก '''vertex''', '''edge''' และ '''face''' โมเดลเรือที่ใช้ NURBS.

ใหม่!!: คอลลาดาและการสร้างแบบจำลองสามมิติ · ดูเพิ่มเติม »

การใช้กระดูกควบคุมแบบจำลองสามมิติ

การใช้กระดูกควบคุมแบบจำลองสามมิติ ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ และเกมคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ นิยมใช้กระดูกเพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของโมเดลสามมิติ โดยแทนที่จะเก็บ Key frame ของแต่ละการเคลื่อนไหวแยกกันไป ก็อาจเก็บการเคลื่อนไหวของกระดูกแทน เมื่อมีการขยับกระดูก กระดูกก็จะไปบังคับให้กลุ่มของจุดหรือ Vertex (geometry) เคลื่อนที่ไปตามกระดูกนั้น.

ใหม่!!: คอลลาดาและการใช้กระดูกควบคุมแบบจำลองสามมิติ · ดูเพิ่มเติม »

สเก็ตช์อัป

ก็ตช์อัป (SketchUp) ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาวัตถุ 3 มิติ ใช้ในงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบเกม และงานออกแบบอื่น ทำงานผ่านระบบ 2 มิติ ออกแบบโดยบริษัท @Last Software สำนักงานใหญ่ที่ เมืองโบลเดอร์ ในรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักในช่วงต้นปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 บริษัทกูเกิล ได้เข้าซื้อซอฟต์แวร์นี้ และมีการเชื่อมต่อโมเดลของสเก็ตช์อัปให้ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ กูเกิลเอิร์ธ ปัจจุบัน บริษัททริมเบิล นาวิเกชั่น ได้เข้าซื้อกิจการของ สเก็ตซ์อัป และได้มีการพัฒนาเป็น สเก็ตซ์อัป รุ่น 2013 ข้อดีของสเก็ตช์อัปคือ การใช้งานที่ง่ายและสะดวกเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ 3 มิติตัวอื่น ปัจจุบัน สเก็ตช์อัป มีอยู่ 2 รุ่น คือ "กูเกิล สเก็ตช์อัป" สามารถโหลดใช้ได้ฟรี ผ่านทางเว็บกูเกิล และรุ่นที่เสียเงินซื้อ คือ "สเก็ตช์อัป โปร" โดยรุ่นนี้จะคำสั่งเพิ่มเติม เช่น การเซฟแอนิเมชัน.

ใหม่!!: คอลลาดาและสเก็ตช์อัป · ดูเพิ่มเติม »

อะโดบี โฟโตชอป

อะโดบี โฟโตชอป (Adobe Photoshop) มักเรียกสั้นๆ ว่า โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีความสามารถในการจัดการแก้ไขและตกแต่งรูปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษัทอะโดบีซิสเต็มส์ ซึ่งผลิตโปรแกรมด้านการพิมพ์อีกหลายตัวที่ได้รับความนิยม เช่น Illustrator และ InDesign ปัจจุบันโปรแกรมโฟโตชอปได้พัฒนามาถึงรุ่น CC (Creative Cloud).

ใหม่!!: คอลลาดาและอะโดบี โฟโตชอป · ดูเพิ่มเติม »

คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

แอนิเมชันลักษณะโมชันแคปเจอร์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (computer animation) คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์โดยอาศัยเครื่องมือ ที่สร้างจากแนวคิดทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ช่วยในการสร้าง ดัดแปลง และให้แสงและเงาเฟรมตลอดจนการประมวลผลการเคลื่อนที่ต่าง ๆ โดยเครื่องมือที่ว่าประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นจาก ระเบียบวิธี ขั้นตอนวิธี หลักการ กฎ หรือ การคำนวณต่าง ๆ เช่น.

ใหม่!!: คอลลาดาและคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน · ดูเพิ่มเติม »

ซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ

ซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเกี่ยวกับการสร้างภาพสามมิติ ทั้งนี้ขั้นตอนของงานดังกล่าวอาจแบ่งหรือแตกแขนงออกได้หลายลำดับขั้น (pipeline) และอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่นการสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีขั้นตอนแตกต่างจากการสร้างภาพยนตร์หรือภาพเคลื่อนไหว ซอฟต์แวร์ที่ถูกนำมาใช้ในแต่ละขั้นตอนอาจเป็นคนละตัวหรือตัวเดียวกัน อาจเป็นโปรแกรมจากภายนอก หรืออาจพัฒนาขึ้นเป็นการภายในสตูดิโอนั้นๆก็ได้.

ใหม่!!: คอลลาดาและซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติ · ดูเพิ่มเติม »

โครโนสกรุป

รโนสกรุป (Khronos Group) เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยใช้เงินสนับสนุนจากสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นตัวกลางในการรวมรวมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างมาตรฐานเปิดสำหรับ API ต่าง.

ใหม่!!: คอลลาดาและโครโนสกรุป · ดูเพิ่มเติม »

โซนี่อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์

ซนี่อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Sony Interactive Entertainment) หรือชื่อในอดีตก่อนปี 2016 คือ โซนี่คอมพิวเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (Sony Computer Entertainment) เป็นบริษัทวิดีโอเกมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เป็นบริษัทลูกในเครือโซนี่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1993 ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ผลงานสำคัญของโซนี่คอมพิวเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ คือเครื่องเล่นวิดีโอเกมในตระกูลเพลย์สเตชัน.

ใหม่!!: คอลลาดาและโซนี่อินเตอร์แอ็กทีฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ · ดูเพิ่มเติม »

เบลนเดอร์ (ซอฟต์แวร์)

ลนเดอร์ เป็นซอฟต์แวร์เสรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ สามารถใช้สร้าง โมเดลสามมิติ, คลี่ UV, ทำพื้นผิว (Texture), จัดการการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก, จำลองการไหลของน้ำ, จำลองผิวหนัง, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, เร็นเดอร์, พาทิเคิล, การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อื่นๆ, การตัดต่อและตบแต่งวีดิทัศน์และภาพผ่านระบบ คอมโพสิต, และยังใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบสามมิติได้อีกด้วย เบลนเดอร์ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ, เช่น Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, IRIX, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD และมีการพอร์ตอย่างไม่เป็นทางการไปยังระบบ BeOS, SkyOS, AmigaOS, MorphOS และ Pocket PC เบลนเดอร์มีคุณลักษณะทัดเทียมกับโปรแกรมสามมิติระดับสูงอื่นๆเช่น XSI, Cinema 4D, 3 ดีเอสแมกซ์, Lightwave และ Maya โดยมีคุณลักษณะสำคัญเช่นการจำลองกองวัตถุล้มกระทบ, การกระทบกันระหว่าง ของไหล, ผ้าถูกลมพัดพริ้ว และโครงสร้างยืดหยุ่นต่างๆ, มีระบบ modifier แบบเป็นชั้นสำหรับปรับโมเดล, ระบบจัดการภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูง, ระบบจัดการวัสดุและการคอมโพสิตแบบ node และรองรับ ภาษาไพทอน สำหรับเขียนสคริป Blender ต้องการ OpenGL ในการทำงาน ในปี..

ใหม่!!: คอลลาดาและเบลนเดอร์ (ซอฟต์แวร์) · ดูเพิ่มเติม »

เพลย์สเตชัน 3

ลย์สเตชัน 3 (อังกฤษ PlayStation 3, ญี่ปุ่น プレイステーション 3) ตัวย่อ PS3 เป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกมตระกูลเพลย์สเตชันรุ่นที่ 3 ของบริษัท โซนี่คอมพิวเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ถือเป็นเครื่องเล่นวิดีโอเกมยุคที่ 7 ตัวเครื่องมีขนาด 12.8×3.9×10.8 นิ้ว (32.5×9.8×27.4 เซนติเมตร) ตัวเครื่องมีอย่างน้อย 3 สีให้เลือก คือสีดำ, สีขาว, และสีเงิน ตัวเครื่องที่ขายจะมีตัวเลือก 2 แบบที่แตกต่างกันในเรื่องของความจุฮาร์ดไดรฟ์ และช่องสัญญาณต่างๆ ขณะนี้ได้ออกวางจำหน่ายแล้ว โดยออกวางตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก ในวันที่ 11 พ.ย. พ.ศ. 2549 ส่วนประเทศอื่นๆ วางตลาดในวันที่ 17 พฤศจิกายน โดยราคาอยู่ที่ US$499 (฿19,000) ในรุ่น 20 GB.

ใหม่!!: คอลลาดาและเพลย์สเตชัน 3 · ดูเพิ่มเติม »

เพลย์สเตชันพอร์เทเบิล

ลย์สเตชันพอร์เทเบิล (Pตัวมนสิด layStation Portable ย่อว่า PSP) เป็นเครื่องเกมพกพาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโซนี่ คอมพิวเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ โซนี่ประกาศเปิดตัวโครงการ PSP ครั้งแรกในงาน E³ 2003 และเผยโฉมตัวเครื่องเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 หรือ ค.ศ. 2003 ในการแถลงข่าวของโซนี่ในงาน E³ พ.ศ. 2547 ตัวเครื่องได้ถูกนำออกขายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม..

ใหม่!!: คอลลาดาและเพลย์สเตชันพอร์เทเบิล · ดูเพิ่มเติม »

เอกซ์เอ็มแอล

อกซ์เอ็มแอล (XML: Extensible Markup Language ภาษามาร์กอัปขยายได้) เป็นภาษามาร์กอัปสำหรับการใช้งานทั่วไป พัฒนาโดยW3C โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็น สิ่งที่เอาไว้ติดต่อกันในระบบที่มีความแตกต่างกัน (เช่นใช้คอมพิวเตอร์มี่มีระบบปฏิบัติการคนละตัว หรืออาจจะเป็นคนละโปรแกรมประยุกต์ที่มีความต้องการสื่อสารข้อมูลถึงกัน) นอกจากนี้ยังเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างภาษามาร์กอัปเฉพาะทางอีกขั้นหนึ่ง XML พัฒนามาจาก SGML โดยดัดแปลงให้มีความซับซ้อนลดน้อยลง XML ใช้ในแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน และเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต XML ยังเป็นภาษาพื้นฐานให้กับภาษาอื่นๆ อีกด้วย (ยกตัวอย่างเช่น Geography Markup Language (GML), RDF/XML, RSS, MathML, Physical Markup Language (PML), XHTML, SVG, MusicXML และ cXML) ซึ่งอนุญาตให้โปรแกรมแก้ไขและทำงานกับเอกสารโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในภาษานั้นมาก่อน.

ใหม่!!: คอลลาดาและเอกซ์เอ็มแอล · ดูเพิ่มเติม »

เค้าร่างเอกซ์เอ็มแอล

้าร่างเอกซ์เอ็มแอล (XML schema) คือวิธีการที่จะใช้จำแนกชนิดของเอกสารแบบเอกซ์เอ็มแอล โดยจะบอกถึงโครงสร้างและชนิดของข้อมูลในเอกสารเอกซ์เอ็มแอลแต่ละชนิด โดยตัวเค้าร่างเองมีหน้าตาเหมือนเนื้อหาเอกซ์เอ็มแอลตามปรกติเช่น XML Schema (W3C) และ RELAX NG หรือนิยามขึ้นโดยภาษาพิเศษโดยเฉพาะและเป็นส่วนหนึ่งของเอกซ์เอ็มแอลเช่น Document Type Definition (DTD) ซึ่งพัฒนาขึ้นก่อนแบบอื่นที่กล่าวมาข้างต้นโดยพัฒนามาจาก SGML โดยมีข้อจำกัดเช่นการไม่รองรับ XML Namespace.

ใหม่!!: คอลลาดาและเค้าร่างเอกซ์เอ็มแอล · ดูเพิ่มเติม »

3 ดีเอสแมกซ์

ตัวอย่างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ ของโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองไทย สร้างโดย 3 ดีเอสแมกซ์ ออโตเดสก์ 3 ดีเอสแมกซ์ (Autodesk 3ds Max) (ในชื่อเดิม3D สตูดิโอแมกซ์ (3D Studio MAX) เป็นซอฟต์แวร์เพื่องานกราฟิกส์สามมิติจากบริษัทออโตเดสก์ด้านกราฟิกสำหรับงานทางด้าน โมเดล 3 มิติ และ แอนิเมชัน ในปัจจุบันนี้โปรแกรม 3ds Max ได้ถูกปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยตัว Version ล่าสุดของโปรแกรมนี้ก็คือ 3D Studio MAX 2017 ซึ่ง Support กับระบบปฏิบัติการ Windows 7,8 และ 10 เฉพาะ 64 bitเท่านั้น และในตัว 3ds Max 2017 นี้ก็ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Plug-in หรือการสร้าง Animation ต่าง ๆ เนื่องจากว่าโปรแกรม 3ds Max นี้จะเป็นการทำงานในลักษณะของ 3D เป็นหลักดังนั้นจะมีแกน x, y และ Z ซึ่งจำเป็นต้องทำความเข้าใจกันนิดหน่อ.

ใหม่!!: คอลลาดาและ3 ดีเอสแมกซ์ · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

.daeCOLLADA

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »