โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

แม่เหล็กไดอาแบบสมบูรณ์

ดัชนี แม่เหล็กไดอาแบบสมบูรณ์

แม่เหล็กไดอาแบบสมบูรณ์ (The complete diamagnetic) การที่ในสารแม่เหล็กมีการต่อต้านกับสนามแม่เหล็กภายนอกอย่างสมบูรณ์ อำนาจของแม่เหล็กภายในมีทิศที่ตรงกันข้ามกับทิศของสนามแม่เหล็กภายนอก สารแม่เหล็กแบบนี้เรียกว่า สารแม่เหล็กไดอา(Diamagnetism) การตรวจสอบว่าวัตถุมีสารแม่เหล็กไดอา ซึ่งดูจากการจัดเรียงอิเล็กตรอนโดยที่อิเล็กตรอนเข้าคู่ครบตามเลขควอนตัมแสดงว่าเป็นสารแม่เหล็กไดอา.

0 ความสัมพันธ์

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »