โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

อันดับขาเขียด

ดัชนี อันดับขาเขียด

''Ottelia alismoides'' วงศ์ Hydrocharitaceae อันดับขาเขียด หรือ Alismatales เป็นอันดับของพืชมีดอกที่มีสมาชิก 4500 สปีชีส์ พืชในอันดับนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชน้ำ.

8 ความสัมพันธ์: พืชพืชดอกพืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์บอนวงศ์สันตะวาวงศ์ผักควบวงศ์ขาเขียดอันดับขาเขียด

พืช

ืช เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ประเภทหนึ่ง (มีประมาณ 350,000 สปีชีส์ ถูกระบุแล้ว 287,655 สปีชีส์ เป็นพืชดอก 258,650 ชนิด และพืชไม่มีท่อลำเลียง 18,000 ชนิด) อยู่ในอาณาจักรพืช (Kingdom Plantea) ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้ดอก พืชล้มลุก และเฟิร์น พบได้ทั้งบนบกและในน้ำ เป็นสิ่งมีชีวิตที่เนื้อเยื่อส่วนใหญ่ประกอบด้วยหลายเซลล์ นิวเคลียสมีผนังเซลล์ ห่อหุ้ม เคลื่อนที่ไม่ได้ ได้แค่เอียงตัว จะสามารถเห็นได้ชัดเจน.เมื่อมีแดดส่อง พืชจะเอียงตัวไปที่แดด ไม่มีอวัยวะเกี่ยวกับความรู้สึก มีคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารสีเขียว ช่วยในการสังเคราะห์และเจริญเติบโต.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและพืช · ดูเพิ่มเติม »

พืชดอก

ืชดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Magnoliophyta เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Angiospermae หรือ Angiosperms เป็นกลุ่มของพืชกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง มีดอกไม้ และเมล็ดเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเมล็ดจะกลายเป็นผลไม้ พืชดอกแบ่งได้ออกเป็นกลุ่มใหญ่ 8 กลุ่มดังนี้ เรียงตามจำนวนสปีชี.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและพืชดอก · ดูเพิ่มเติม »

พืชใบเลี้ยงเดี่ยว

ืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon หรือ Liliopsida) เป็นชั้นหนึ่งในส่วนพืชดอกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกลุ่มหนึ่ง ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นโลก และเป็นพื้ชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงอีกด้วย พืชใบเลี้ยงเดี่ยววงศ์ใหญ่ที่สุด คือ กล้วยไม้ (Orchidaceae) โดยมีดอกที่ซับซ้อน และสวยงาม เพื่อดึงดูดแมลงชนิดต่างให้ช่วยในการผสมพันธุ์ ส่วนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีปริมาณมากเป็นอันดับสอง และอาจจะเป็นวงศ์ที่โดดเด่นกว่า ก็คือ หญ้า (Poaceae หรือ Gramineae) โดยมีวิวัฒนาการอีกทางหนึ่ง มีลักษณะพิเศษคือ การแพร่ขยายพันธุ์โดยอาศัยลม พืชในวงศ์หญ้านั้นมีดอกขนาดเล็ก แต่เมื่อรวมเป็นกลุ่มอาจปรากฏเป็นช่อดอกที่มองเห็นชัดเจนและสวยงาม.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและพืชใบเลี้ยงเดี่ยว · ดูเพิ่มเติม »

วงศ์บอน

''Spathiphyllum cochlearispathum'' แสดงลักษณะดอกช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ วงศ์บอน หรือ Araceae เป็ยนวงศ์ของพืชมีดอก ที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีดอกเป็นดอกช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ (spadix) ประกอบด้วยสมาชิก 107สกุลและมากกว่า 3700 สปีชีส์ ส่วนใหญ่กระจายพันธุ์ในโลกใหม่เขตร้อน บางส่วนอยู่ในเขตร้อนของโลกเก่าและเขตอบอุ่นทางเหนือ ยางของพืชวงศ์นี้มีพิษ.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและวงศ์บอน · ดูเพิ่มเติม »

วงศ์สันตะวา

วงศ์สันตะวา หรือ Hydrocharitaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกที่ประกอบด้วยสปีชีส์ของ พืชน้ำ ซึ่งเรียกรวมๆว่า Tape-grasses มีเส้นใบแบบร่างแห ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ กลีบเลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว เกสรตัวผู้วงในมักเป็นหมัน ตัวอย่างพืชที่รู้จักกันดี เช่น Canadian Waterweed Frog's Bit สันตะวาใบข้าว สันตะวาใบพาย สาหร่ายหางกระรอก ตับเต่านา วงศ์นี้แบ่งเป็น 4 วงศ์ย่อย- Hydrocharitoideae (Hydrocharis, Limnobium), Stratiotoideae (Stratiotes), Anacharidoideae (Apalanthe, Appertiella, Blyxa, Egeria, Elodea, Lagarosiphon และ Ottelia) และ Hydrilloideae (Enhalus, Halophila, Hydrilla, Maidenia, Najas, Nechamandra, Thalassia, Vallisneria).

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและวงศ์สันตะวา · ดูเพิ่มเติม »

วงศ์ผักควบ

วงศ์ผักควบ หรือ Aponogetonaceae เป็นวงศ์ของพืชมีดอกในอันดับ Alismatales ประกอบด้วยสกุลเดียวคือ Aponogeton ประกอบด้วยไม้น้ำ40–50 ชน.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและวงศ์ผักควบ · ดูเพิ่มเติม »

วงศ์ขาเขียด

วงศ์ขาเขียด หรือ Alismataceae เป็นวงศ์ของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 11 สกุล และมี 85 และ 95 สปีชีส์ พบมากในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สมาชชิกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก และพืชน้ำที่ขึ้นในดินโคลน.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและวงศ์ขาเขียด · ดูเพิ่มเติม »

อันดับขาเขียด

''Ottelia alismoides'' วงศ์ Hydrocharitaceae อันดับขาเขียด หรือ Alismatales เป็นอันดับของพืชมีดอกที่มีสมาชิก 4500 สปีชีส์ พืชในอันดับนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชน้ำ.

ใหม่!!: อันดับขาเขียดและอันดับขาเขียด · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

Alismatales

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »