โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด

ดัชนี อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (return on assets: ROA) แสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์ของบริษัทสามารถทำรายได้ได้มากเพียงใด อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดสามารถคำนวณได้จาก ตัวเลขนี้บอกว่า บริษัทสามารถทำอะไรกับสินทรัพย์ที่บริษัทมีอยู่ได้ คือ รายได้มาจากสินทรัพย์ที่บริษัทควบคุมอยู่เท่าไร เป็นตัวเลขที่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบบริษัทที่แข่งขันกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตัวเลขนี้จะมีค่าหลากหลายขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชี้การใช้ทุนของบริษัทมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม บริษัทที่ต้องการการลงทุนเริ่มต้นสูงโดยทั่วไปจะมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดต่ำ.

0 ความสัมพันธ์

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »