โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

สำนักขนส่งมหานครโตเกียว

ดัชนี สำนักขนส่งมหานครโตเกียว

ำนักขนส่งมหานครโตเกียว (東京都交通局 โทเกียว-โตะ โคซือ-เคียวกุ) หรือรู้จักกันในชื่อ รถไฟใต้ดินโทเอ (都営地下 โทเอ ชิกะเตะสึ) ชื่อเดิมคือ การขนส่งเทโตะ ดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนมหานครโตเกียว เป็นระบบรถไฟฟ้าที่ดำเนินการควบคู่กับรถไฟใต้ดินโตเกียว.

9 ความสัมพันธ์: ระบบขนส่งมวลชนเร็วรถไฟใต้ดินโทเอสายชินจุกุรถไฟใต้ดินโทเอสายมิตะรถไฟใต้ดินโทเอสายอะซะกุซะรถไฟใต้ดินโทเอสายโอเอะโดะขนาดความกว้างรางรถไฟประเทศญี่ปุ่นโตเกียวโตเกียวเมโทร

ระบบขนส่งมวลชนเร็ว

รถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ระบบขนส่งมวลชนเร็ว (rapid transit) หรือที่มักเรียกว่า รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน (subway, underground) รถไฟในเมือง (metro) รถไฟรางหนัก (heavy rail) มักจะมีในเมืองใหญ่ที่สำคัญทั่วโลก รถไฟฟ้าใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ที่กรุงลอนดอน เปิดใช้เมื่อ พ.ศ. 2406 ปัจจุบันมีเมืองทั้งหมด 162 เมืองที่มีรถไฟฟ้าใต้ดิน.

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและระบบขนส่งมวลชนเร็ว · ดูเพิ่มเติม »

รถไฟใต้ดินโทเอสายชินจุกุ

รถไฟใต้ดินโทเอสายชินจุกุ (都営地下鉄新宿線 โทเอ ชิกะเตะสึ ชินจุกุ-เซ็ง) เป็นขนส่งมวลชนเร็วในกรุงโตเกียวและจังหวัดชิบะ ดำเนินงานโดยสำนักขนส่งมหานครโตเกียว รถไฟใต้ดินสายนี้เชื่อมระหว่าง สถานีโมะโตะยะวะตะในจังหวัดชิบะ กับ สถานีชินจุกุในโตเกียว.

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและรถไฟใต้ดินโทเอสายชินจุกุ · ดูเพิ่มเติม »

รถไฟใต้ดินโทเอสายมิตะ

รถไฟใต้ดินโทเอสายมิตะ เป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินในกรุงโตเกียว ดำเนินงานโดยสำนักขนส่งมหานครโตเกียว (โทเอ).

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและรถไฟใต้ดินโทเอสายมิตะ · ดูเพิ่มเติม »

รถไฟใต้ดินโทเอสายอะซะกุซะ

รถไฟใต้ดินโทเอสายอะซะกุซะ เป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินในโตเกียว ดำเนินงานโดยสำนักขนส่งมหานครโตเกียว.

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและรถไฟใต้ดินโทเอสายอะซะกุซะ · ดูเพิ่มเติม »

รถไฟใต้ดินโทเอสายโอเอะโดะ

รถไฟใต้ดินโทเอสายโอเอะโดะ เป็นเส้นทางรถไฟใต้ดินในโตเกียว ดำเนินงานโดยสำนักขนส่งมหานครโตเกียว.

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและรถไฟใต้ดินโทเอสายโอเอะโดะ · ดูเพิ่มเติม »

ขนาดความกว้างรางรถไฟ

นาดความกว้างรางรถไฟ (Track gauge) หรือเรียกอย่างง่ายว่า เกจ (gauge) คือระยะห่างของรางรถไฟ โดยวัดจากหัวรางด้านในข้างซ้ายถึงหัวรางด้านในข้างขวา สแตนดาร์ดเกจ (standard gauge) เป็นชื่อของขนาดความกว้างรางที่นิยมใช้มากที่สุดทั่วโลก โดยประมาณ 60% ของรางรถไฟทั้งหมด โดยมีขนาด 1,435 มม.

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและขนาดความกว้างรางรถไฟ · ดูเพิ่มเติม »

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น (ชื่ออย่างเป็นทางการ) เป็นรัฐเอกราชหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่เอเชีย ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่า "ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์" จึงทำให้มักได้ชื่อว่า "ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย" ประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มเกาะกรวยภูเขาไฟสลับชั้นซึ่งมีเกาะประมาณ 6,852 เกาะ เกาะใหญ่สุดคือ เกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่แผ่นดินประมาณร้อยละ 97 ของประเทศญี่ปุ่น และมักเรียกว่าเป็นหมู่เกาะเหย้า (home islands) ประเทศแบ่งเป็น 47 จังหวัดใน 8 ภูมิภาค โดยมีฮกไกโดเป็นจังหวัดเหนือสุด และโอกินาวะเป็นจังหวัดใต้สุด ประเทศญี่ปุ่นมีประชากร 127 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก ชาวญี่ปุ่นเป็นร้อยละ 98.5 ของประชากรทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 9.1 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ การวิจัยทางโบราณคดีระบุว่ามีมนุษย์อาศัยในญี่ปุ่นปัจจุบันครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกปรากฏในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน..

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและประเทศญี่ปุ่น · ดูเพิ่มเติม »

โตเกียว

ตเกียว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) หรือเรียกเอะโดะหรือเอโดะ เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เขตอภิมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35,237,000 คน) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ประชากรทั้งหมดของโตเกียวมีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิ กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1964 และจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ในปี 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและโตเกียว · ดูเพิ่มเติม »

โตเกียวเมโทร

ตเกียวเมโทร เป็นหนึ่งในสองระบบขนส่งมวลระบบรางใต้ดินสายหนึ่งในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนใต้ดินที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดในโลก โดยในปี..

ใหม่!!: สำนักขนส่งมหานครโตเกียวและโตเกียวเมโทร · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

การขนส่งโตเกียวรถไฟใต้ดินโทะเอะอิรถไฟใต้ดินโทเอสายโทะเอะอิ

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »