โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ

ดัชนี สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ

หพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (Fédération Internationale de l'Automobile หรือ FIA; International Automobile Federation) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นตามที่สหพันธ์นานาชาติของการยอมรับรถยนต์คลับ (AIACR) ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2447 โดยทำหน้าที่สำคัญขององค์กรเกี่ยวกับการแข่งความเร็ว.

9 ความสัมพันธ์: พ.ศ. 2447รถสูตรหนึ่งองค์การอนามัยโลกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจปลัสเดอลากงกอร์ดเวิลด์ทัวริ่งคาร์แชมเปี้ยนชิพเวิลด์แรลลี่แชมเปี้ยนชิพเอฟไอเอเวิลด์เอนดูแรนซ์แชมเปี้ยนชิพ20 มิถุนายน

พ.ศ. 2447

ทธศักราช 2447 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1904 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันศุกร์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและพ.ศ. 2447 · ดูเพิ่มเติม »

รถสูตรหนึ่ง

รถสูตรหนึ่ง หรือ ฟอร์มูลาวัน (Formula One) หรือ เอฟวัน (F1) หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า FIA Formula One World Championship เป็นการแข่งขันรถระดับสูงสุดจากความช่วยเหลือของสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)) คำว่า "สูตร" หมายถึงกฎกติกาที่ผู้เข้าแข่งขันและรถทุกคันต้องปฏิบัติตาม ฤดูกาลแข่งขันของเอฟวัน ประกอบด้วยการแข่งขันหลายครั้งหรือที่เรียกว่า กรังด์ปรีซ์ (Grands Prix) ตามวัตถุประสงค์การสร้างของสนามแข่งและไปจนถึงขนาดที่เล็กลง ถนนสาธารณะและถนนปิดในเมือง ผลของการแข่งขันจะรวมและพิจารณาให้กับแชมป์ในส่วนของผู้ขับและผู้ผลิต ในส่วนของผู้ขับรถ ทีมผู้ผลิต เจ้าหน้าที่ทางรถ ผู้จัดเตรียม และสนามต้องมีผู้ที่ถือใบอนุญาตซูเปอร์ไลเซนซ์ ใบอนุญาตการแข่งรถสูงสุดจาก FIA การแข่งขันรถสูตรหนึ่ง แข่งด้วยความเร็วสูงถึง 360 กม/ชม.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและรถสูตรหนึ่ง · ดูเพิ่มเติม »

องค์การอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization ตัวย่อ WHO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งรับผิดชอบการประสานงานด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ก่อตั้งเมื่อ 7 เมษายน..

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและองค์การอนามัยโลก · ดูเพิ่มเติม »

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) เป็นองค์กรระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และยอมรับระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าเสรีในการร่วมกันและพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคยุโรปและโลก แต่เดิมองค์กรนี้ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในนามองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรปหรือโออีอีซี (Organization for European Economic Co-operation: OEEC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน..1948 (พ.ศ. 2491) ในช่วงสมัยสงครามเย็น วัตถุประสงค์คือเพื่อร่วมมือกันฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจของประเทศยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้กลับคืนมาและคงไว้อย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจทุนนิยมโดยแผนการมาร์แชลล์ สัญญาในการก่อตั้งองค์การนี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 16 เมษายน..1948 โดยมีสมาชิกประเทศยุโรปตะวันตกจำนวน 19 ประเทศ เป็นผู้ลงนาม ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, กรีซ, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, นอร์เวย์, เนเธอร์แลนด์,โปรตุเกส, อังกฤษ, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ตุรกี, สหรัฐอเมริกา,เยอรมนีตะวันตกและแคว้นอิสระของตรีเอสเต โปสเตอร์สำหรับแผนมาร์แชลล์แสดงธงชาติของประเทศในยุโรปตะวันตก รวมไปถึงแคว้นอิสระตรีเอสเตที่มีพื้นหลังสีฟ้าอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูยุโรปแล้วยังเป็นการต่อต้านหยุดยั้งไม่ให้อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตมาเผยแพร่ที่ยุโรปตะวันตกและยังเป็นการโน้มน้าวให้ยุโรปตะวันออกที่เป็นประเทศบริวารให้เห็นด้วยและเข้าร่วม แต่ในขณะเดียวกัน สหภาพโซเวียตภายใต้การนำของโจเซฟ สตาลินได้หวาดระแวงแผนการมาร์แชลล์ โดยมองว่า เป็นแผนการร้ายของสหรัฐฯที่จะขยายอิทธิพลและเผยแพร่ลัทธิระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจทุนนิยมเข้าสู่ยุโรปตะวันออกจึงทำการบีบบังคับประเทศบริวารในยุโรปตะวันออกให้ปฏิเสธแผนการดังกล่าวและได้เสนอแผนการโมโลตอฟ(Molotov Plan)ในการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจของคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแทนเพื่อเป็นการโต้ตอบแผนการมาร์แชล พร้อมก่อตั้งสภาเพื่อความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจหรือคอมิคอน (Council for Mutual Economic Assistance, Comecon) เพื่อเป็นการคานอำนาจจากองค์กรโออีอีซีเช่นเดียวกับสนธิสัญญาวอร์ซอต่อต้านองค์กรนาโต (แต่จนกระทั่งถึงปี ค.ศ.1991 คอมิคอนก็ได้ถูกยกเลิกไปพร้อมกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต) ต่อมาในช่วงหลังสงครามเย็นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่จากองค์กรโออีอีซีมาเป็นโออีซีดี และมีการลงนามกันใหม่อีกครั้ง ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศล เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม..

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ · ดูเพิ่มเติม »

ปลัสเดอลากงกอร์ด

ปลัสเดอลากงกอร์ด ใจกลางกรุงปารีส ปลัสเดอลากงกอร์ด (Place de la Concorde; จัตุรัสแห่งความปรองดอง) เป็นจัตุรัสกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ทั้งหมด 86,400 ตารางเมตร พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศสและพระนางมารี อองตัวแนตถูกประหารด้วยกิโยตีน ณ จัตุรัสแห่งนี้ในสมัยการปฏิวัติฝรั่ง.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและปลัสเดอลากงกอร์ด · ดูเพิ่มเติม »

เวิลด์ทัวริ่งคาร์แชมเปี้ยนชิพ

อฟไอเอเวิลด์ทัวริ่งคาร์แชมเปี้ยนชิพ (FIA World Touring Car Championship) เป็นการแข่งขันทัวริ่งคาร์ชิงแชมป์นานาชาติ ซึ่งถูกสนับสนุนโดยสมาพันธ์รถยนต์นานาชาต.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและเวิลด์ทัวริ่งคาร์แชมเปี้ยนชิพ · ดูเพิ่มเติม »

เวิลด์แรลลี่แชมเปี้ยนชิพ

วิลด์แรลลี่แชมเปี้ยนชิพ (World Rally Championship หรือ WRC) เป็นซีรีส์การแข่งแรลลี่ ที่จัดโดยสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติหรือ FIA โดยการแข่งนี้จะไม่ใช้สนามแข่ง แต่จะใช้เส้นทางทั่วไปที่ผู้จัดอย่างสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติกำหน.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและเวิลด์แรลลี่แชมเปี้ยนชิพ · ดูเพิ่มเติม »

เอฟไอเอเวิลด์เอนดูแรนซ์แชมเปี้ยนชิพ

อฟไอเอเวิลด์เอนดูแรนซ์แชมเปี้ยนชิพ (FIA World Endurance Championship) เป็นการแข่งรถขิงชนะเลิศ โดยถูกดูแลโดยAutomobile Club de l'Ouest และได้รับการสนับสนุนโดยสมาพันธ์รถยนต์นานาชาต.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและเอฟไอเอเวิลด์เอนดูแรนซ์แชมเปี้ยนชิพ · ดูเพิ่มเติม »

20 มิถุนายน

วันที่ 20 มิถุนายน เป็นวันที่ 171 ของปี (วันที่ 172 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 194 วันในปีนั้น.

ใหม่!!: สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศและ20 มิถุนายน · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

สมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »