โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

วแลญ

ดัชนี วแลญ

วแลญ (Wleń) หรือ เลน (Lähn) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทศมณฑลลวูแวกชล็อนสกี จังหวัดดอลนือชล็อนสก์ ประเทศโปแลนด์ เมืองนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด 7.22 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรทั้งหมด 1,855 คน.

3 ความสัมพันธ์: จังหวัดดอลนือชล็อนสก์ประเทศโปแลนด์เทศบาล

จังหวัดดอลนือชล็อนสก์

อลนือชล็อนสก์ (Dolny Śląsk) หรือ โลว์เออร์ไซลีเซีย (Lower Silesia) เป็นจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโปแลนด์ จังหวัดนี้มีเนื้อที่ 19,947 ตร.กม.

ใหม่!!: วแลญและจังหวัดดอลนือชล็อนสก์ · ดูเพิ่มเติม »

ประเทศโปแลนด์

ไม่มีคำอธิบาย.

ใหม่!!: วแลญและประเทศโปแลนด์ · ดูเพิ่มเติม »

เทศบาล

ำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาล เป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน การปกครองรูปแบบเทศบาลเป็นการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นดำเนินการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มจากการจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร..116 (พ.ศ. 2440) โดยมีพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ในส่วนภูมิภาค มีการตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาลท่าฉลอม ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) ขึ้นมีวิวัฒนาการเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ. 2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้มีการกระจายอำนาจการปกครองที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้นในปี พ.ศ. 2476 โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล..

ใหม่!!: วแลญและเทศบาล · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

Wleń

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »