โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

วัดเบียวโด

ดัชนี วัดเบียวโด

ลาหงส์ วัดเบียวโด วัดเบียวโด ตั้งอยู่ในเมืองอุจิ จังหวัดเคียวโตะ สร้างขึ้นเมื่อปี..

4 ความสัมพันธ์: มรดกโลกอุจิอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณเคียวโตะ

มรดกโลก

ตราสัญลักษณ์ แหล่งมรดกโลก หรือ มรดกโลก (World Heritage Site; Patrimoine Mondial) คือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2560) มีมรดกโลกทั้งหมด 1073 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 832 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 206 แห่ง และอีก 35 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท, UNESCO World Heritage Sites official sites.

ใหม่!!: วัดเบียวโดและมรดกโลก · ดูเพิ่มเติม »

อุจิ

อุจิ เป็นเมืองในจังหวัดเคียวโตะ ในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางใต้ของนครเคียวโตะ เมืองอุจิถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี..

ใหม่!!: วัดเบียวโดและอุจิ · ดูเพิ่มเติม »

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ

อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ (古都京都の文化財; Historic Monuments of Ancient Kyoto) เป็นแหล่งมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในนครเกียวโต, เมืองอุจิ ของจังหวัดเกียวโต และเมืองโอสึ ของจังหวัดชิงะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพ.ศ. 2537.

ใหม่!!: วัดเบียวโดและอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เกียวโตโบราณ · ดูเพิ่มเติม »

เคียวโตะ

ียวโตะ หรือ เกียวโต อาจหมายถึง.

ใหม่!!: วัดเบียวโดและเคียวโตะ · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

วัดเบียวโดอิงวัดเบียวโดอิน

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »