โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ติดตั้ง
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

รัฐโมเรโลส

ดัชนี รัฐโมเรโลส

รัฐโมเรโลส (Morelos) เป็น 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก รัฐมีพื้นที่ราว 4,941 ตร.กม.

6 ความสัมพันธ์: มรดกโลกรัฐปวยบลารัฐเกร์เรโรดัชนีการพัฒนามนุษย์เม็กซิโกซิตีISO 3166-2

มรดกโลก

ตราสัญลักษณ์ แหล่งมรดกโลก หรือ มรดกโลก (World Heritage Site; Patrimoine Mondial) คือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต ในปัจจุบัน (กรกฎาคม 2560) มีมรดกโลกทั้งหมด 1073 แห่ง ใน 167 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 832 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 206 แห่ง และอีก 35 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท, UNESCO World Heritage Sites official sites.

ใหม่!!: รัฐโมเรโลสและมรดกโลก · ดูเพิ่มเติม »

รัฐปวยบลา

รัฐปวยบลา (Puebla) เป็นรัฐของประเทศเม็กซิโก ทางทิศใต้ตอนกลางของประเทศ ติดกับเม็กซิโกซิตีทางตะวันออก รัฐยังติดกับรัฐเวรากรูซ ทางตะวันออก ติดกับรัฐอีดัลโก รัฐเม็กซิโก รัฐตลัซกาลา และรัฐมอเรโลส ทางตะวันตก และติดกับรัฐเกร์เรโรและรัฐวาฮากา ทางทิศใต้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองปวยบลา และเมืองเตอัวกัน (Tehuacan) เมืองหลวงของรัฐคือเมืองปวยบล.

ใหม่!!: รัฐโมเรโลสและรัฐปวยบลา · ดูเพิ่มเติม »

รัฐเกร์เรโร

รัฐเกร์เรโร (Guerrero) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก มีพื้นที่ 64,282 ตร.กม.

ใหม่!!: รัฐโมเรโลสและรัฐเกร์เรโร · ดูเพิ่มเติม »

ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) คือดัชนีทางสถิติแบบองค์รวมที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคาดหมายคงชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อหัว ซึ่งใช้จัดลำดับการพัฒนามนุษย์ในแต่ละประเทศเป็น 4 กลุ่ม ยิ่งประเทศใดมีระดับการคาดหมายคงชีพ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อหัวมาก ก็จะยิ่งส่งผลให้ระดับการพัฒนามนุษย์มากตามไปด้วย ทั้งนี้ดัชนีดังกล่าวถูกพัฒนาโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวปากีสถาน มาห์บับ อุล ฮัก ร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอินเดีย อมรรตยะ เสน ซึ่งได้วางกรอบการศึกษาไว้ว่าผู้คนสามารถที่จะ "เป็น" หรือ "กระทำ" สิ่งที่ตนปรารถนาในชีวิตได้หรือไม่ และเผยแพร่รายงานการศึกษาโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ในปี..

ใหม่!!: รัฐโมเรโลสและดัชนีการพัฒนามนุษย์ · ดูเพิ่มเติม »

เม็กซิโกซิตี

ตราประจำกรุงเม็กซิโกซิตีตั้งแต่ ค.ศ. 1523 เม็กซิโกซิตี (Mexico City) หรือ ซิวดัดเดเมคีโก (Ciudad de México) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเม็กซิโก ตั้งอยู่ในหุบเขาเม็กซิโกบริเวณกึ่งกลางประเทศ เม็กซิโกซิตีมีพื้นที่ประมาณ 1,499 ตารางกิโลเมตร หรือถ้ารวมบริเวณมหานครด้วยจะมีพื้นที่รวมประมาณ 4,979 ตารางกิโลเมตร ประชากรในเม็กซิโกซิตี (ปี 2548) มี 8,605,239 คน ถ้ารวมเขตมหานครทั้งหมดมีประชากร 17,844,829 คน เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก.

ใหม่!!: รัฐโมเรโลสและเม็กซิโกซิตี · ดูเพิ่มเติม »

ISO 3166-2

รหัสมาตรฐาน ISO 3166-2 คือส่วนที่ 2 ของมาตรฐาน ISO 3166 อธิบายถึงตำแหน่งส่วนการปกครองต่างๆ ในแต่ละประเทศ หรือเขตการปกครองอิสระ จุดประสงค์ของการสร้างมาตรฐานเพื่อใช้เป็นคำย่อขนาดสั้น สำหรับสถานที่ ใช้ทั่วโลก ในปัจจุบันมีรหัสทั้ง 3700 รหัส ตัวอย่างรหัสได้แก่ เช่น จังหวัดศรีสะเกษ คือ รหัส TH-33 สำหรับรหัสในแต่ละประเทศ ดูที่ ISO 3166-1 (รหัสประเทศ) โดยจะมีรหัสใกล้เคียงกับรหัสอินเทอร์เน็ตของแต่ละประเท.

ใหม่!!: รัฐโมเรโลสและISO 3166-2 · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

Morelosรัฐมอเรโลส

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »