โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

ภาษาซีพลัสพลัส11

ดัชนี ภาษาซีพลัสพลัส11

ษาซีพลัสพลัส11 (C++11) หรือชื่อเดิม ภาษาซีพลัสพลัสโอเอกซ์ (C++0x; โอ หมายถึงศูนย์) คือมาตรฐานภาษาซีพลัสพลัสฉบับที่มาแทนที่ภาษาซีพลัสพลัส03 (C++03) ได้รับอนุมัติจากองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม..

2 ความสัมพันธ์: ภาษาซีพลัสพลัสองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

ภาษาซีพลัสพลัส

ษาซีพลัสพลัส (C++) เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ มีโครงสร้างภาษาที่มีการจัดชนิดข้อมูลแบบสแตติก (statically typed) และสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย (multi-paradigm language) ได้แก่ การโปรแกรมเชิงกระบวนคำสั่ง, การนิยามข้อมูล, การโปรแกรมเชิงวัตถุ, และการโปรแกรมแบบเจเนริก (generic programming) ภาษาซีพลัสพลัสเป็นภาษาโปรแกรมเชิงพาณิชย์ที่นิยมมากภาษาหนึ่งนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เบียเนอ สเดราสดร็อบ (Bjarne Stroustrup) จากเบลล์แล็บส์ (Bell Labs) เป็นผู้พัฒนาภาษาซีพลัสพลัส (เดิมใช้ชื่อ "C with classes") ในปี ค.ศ. 1983 เพื่อพัฒนาภาษาซีดั้งเดิม สิ่งที่พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมนั้นเริ่มจากการเพิ่มเติมการสร้างคลาสจากนั้นก็เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ตามมา ได้แก่ เวอร์ชวลฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์ การสืบทอดหลายสาย เทมเพลต และการจัดการเอกเซพชัน มาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัสได้รับการรับรองในปี ค.ศ. 1998 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:1998 เวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชันในปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:2014 (รู้จักกันในชื่อ C++14).

ใหม่!!: ภาษาซีพลัสพลัส11และภาษาซีพลัสพลัส · ดูเพิ่มเติม »

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) เป็นองค์การระหว่างประเทศที่กำหนดมาตรฐาน.

ใหม่!!: ภาษาซีพลัสพลัส11และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

C++0xC++11ภาษาซีพลัสพลัสโอเอกซ์

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »