โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

ภาพข่าว

ดัชนี ภาพข่าว

ภาพข่าวเป็นภาพที่รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการถ่ายภาพเสนอต่อ ประชาชนผู้รับสาร ภาพข่าวมักถ่ายโดยไม่มีการตระเตรียมการไว้ล่วงหน้า หรือเตรียมการได้ยาก เป็นภาพที่ถ่ายขณะที่เกิดข่าว โดยอาศัยความสามารถในการถ่ายภาพ การตัดสินใจที่รวดเร็ว และวิจารณญาณด้านวารสารศาสตร์ ประกอบด้วย หมวดหมู่:การถ่ายภาพ หมวดหมู่:ข่าว หมวดหมู่:ภาพข่าว.

2 ความสัมพันธ์: การถ่ายภาพวารสารศาสตร์

การถ่ายภาพ

กล้องถ่ายภาพ อุปกรณ์หลักในการถ่ายภาพ การถ่ายภาพ คือ การบันทึกเหตุการณ์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บสภาพแสง ณ เวลานั้นไว้บนวัตถุไวแสง ผ่านอุปกรณ์รับแสงที่เรียกว่ากล้องถ่ายรูป หลังจากนั้น จะสามารถเปลี่ยนสภาพแสงเหล่านั้นกลับมาเป็นภาพได้อีกครั้งหนึ่ง ผ่านกระบวนการล้างอัดภาพ ในภาษาอังกฤษคำว่า การถ่ายภาพ คือ Photography (อ่านว่า โฟทอก' กระฟี) มาจากการผสมคำกรีกสองคำ คือ คำว่า φως - phos ซึ่งแปลว่า แสง กับคำว่า γραφις - graphis หรือ γραφη - graphê ซึ่งแปลว่า การเขียน.

ใหม่!!: ภาพข่าวและการถ่ายภาพ · ดูเพิ่มเติม »

วารสารศาสตร์

วารสารศาสตร์ (Journalism) เป็นวิธีการสอบถามและรูปแบบทางวรรณกรรมที่มุ่งให้บริการแก่สาธารณะโดยการเผยแพร่และวิเคราะห์ข่าวและสารสนเทศอื่น การยึดหลักคุณธรรมทางวารสารศาสตร์ยึดหลักความจริง ความเปิดเผยและความเป็นอิสระของบรรณาธิการ สื่อทางวารสารศาสตร์มีได้หลากหลาย ตั้งแต่สิ่งพิมพ์ไปถึงการแพร่สัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์ และตั้งแต่หนังสือพิมพ์ไปจนถึงช่องโทรทัศน์ ตลอดจนเว็บไซต์และเทคโนโลยีดิจิทัล หมวดหมู่:สื่อมวลชน.

ใหม่!!: ภาพข่าวและวารสารศาสตร์ · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

1.ภาพข่าว

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »