โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

พิกโตแกรม

ดัชนี พิกโตแกรม

กโตแกรม (Pictogram) เป็นสัญลักษณ์แทนการสื่อสารถึงความหมายคล้ายคลึงกับภาพของมันผ่านวัตถุทางกายภาพ Pictographs มักใช้ในการเขียน และระบบกราฟิกที่คาแรกเตอร์มีภาพลักษณ์ที่มากพอสมควร Pictography นั้นเป็นรูปแบบของการเขียนซึ่งใช้วิธี ไดแก่ ภาพการวาดเส้น,คล้ายกับรูปแบบอักษรรูปลิ่ม และบางส่วนก็คล้ายกับอักษรเฮียโรกลีฟิค ซึ่งใช้การวาดเส้นเป็นตัวอักษรแบบสัทอักษร หรือ จังหวะที่กำหนด พิกโตแกรมบางรูป เช่น GHS hazard pictograms มีองค์ประกอบของภาษาที่เป็นรูปแ.

2 ความสัมพันธ์: การวาดเส้นอักษรรูปลิ่ม

การวาดเส้น

Male nude โดย Annibale Carracci ศตวรรษที่ 16 การวาดเส้น (Drawing) เป็นพื้นฐานของงานทัศนศิลป์และการออกแบบ โดยการสร้างภาพสองมิติโดยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ให้เกิดร่องรอยต่าง ๆ โดยใช้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัว เช่น ถ่าน เศษไม้ หรือแม้แต่นิ้วมือของตนเอง แต่ในปัจจุบันนิยมใช้ ดินสอ ปากกาและหมึก เครยอง ดินสอสี ดินสอถ่าน ชอล์ก ชอล์กสี ปากกามาร์กเกอร์ ปากกาหมึกซึม ซึ่งโดยมากจะเขียนลงบนกระดาษ หรือวัสดุอื่นอย่าง กระดาษแข็ง พลาสติก หนัง ผ้า กระดาน สำหรับการเขียนชั่วคราวอาจใช้กระดานดำหรือกระดานขาว หรือบนอะไรก็ได้ สำหรับศิลปินที่เขียนหรือทำงานการวาดเส้นอาจหมายถึง ช่างสเก็ตภาพ หรือ ช่างเขียนแ.

ใหม่!!: พิกโตแกรมและการวาดเส้น · ดูเพิ่มเติม »

อักษรรูปลิ่ม

อักษรยูการิติก อักษรรูปลิ่มที่เป็นระบบพยัญชนะ อักษรรูปลิ่ม (Cuneiform script) เป็นระบบการเขียนที่หลากหลาย เป็นได้ทั้งอักษรพยางค์ อักษรคำ และอักษรที่มีระบบสระ-พยัญชนะ คำว่า “cuneiform” ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาละติน “cuneus” แปลว่าลิ่ม ดังนั้นอักษรรูปลิ่มจึงรวมอักษรที่มีรูปร่างคล้ายลิ่มทั้งหมด ภาษาหลายตระกูล ทั้งตระกูลเซมิติก ตระกูลอินโด-ยุโรเปียน และอื่น ๆ ที่เขียนด้วย อักษรนี้ เช่น.

ใหม่!!: พิกโตแกรมและอักษรรูปลิ่ม · ดูเพิ่มเติม »

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »