โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

ปีปฏิทิน

ดัชนี ปีปฏิทิน

ปีปฏิทิน ในปฏิทินเกรกอเรียนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เริ่มต้นจากวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ส่วนปีแบบอื่น ๆ ที่ครบรอบใน 12 เดือน ได้แก่ ปีงบประมาณที่ใช้ในการบัญชี โดยปกติ ปีปฏิทินเริ่มต้นจากวันปีใหม่ของระบบปฏิทินใด ๆ และสิ้นสุดในวันสุดท้ายก่อนวันปีใหม่ของปีถัดไป ปีปฏิทินแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ปีปกติสุรทิน (common year) และปีอธิกสุรทิน (leap year).

10 ความสัมพันธ์: การบัญชีปฏิทินเกรโกเรียนปีปีอธิกสุรทินปีงบประมาณปีปกติสุรทินปีใหม่เดือน1 มกราคม31 ธันวาคม

การบัญชี

การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและการบัญชี · ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินเกรโกเรียน

ปฏิทินเกรโกเรียน (Gregorian Calendar) เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก ประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582) เหตุที่มีการคิดค้นปฏิทินเกรกอเรียนขึ้นใช้แทน เนื่องจากปีในปฏิทินจูเลียน ซึ่งยาวนาน 365.25 วันนั้น มีนานกว่าปีฤดูกาลจริง (365.2425 วัน) อยู่เล็กน้อย ทำให้วันวสันตวิษุวัตของแต่ละปี ขยับเร็วขึ้นทีละน้อย เพื่อที่จะให้วันอีสเตอร์ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม (วันวสันตวิษุวัต) จึงจำเป็นต้องปฏิรูปปฏิทิน เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรับปรุงปฏิทินโดยมีผลย้อนหลัง กำหนดให้ถัดจากวันที่ 4 ตุลาคม..

ใหม่!!: ปีปฏิทินและปฏิทินเกรโกเรียน · ดูเพิ่มเติม »

ปี

ปี หมายถึง ช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์แต่ละดวงโคจรรอบดาวฤกษ์ เช่นการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์แต่ละดวงจะมีระยะเวลาของปีไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเร็วในการโคจรของดาวเคราะห์และความยาววงโคจรของดาวเคราะห.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและปี · ดูเพิ่มเติม »

ปีอธิกสุรทิน

ปีอธิกสุรทิน (leap year) เป็นปีที่มีการเพิ่มหนึ่งวัน (หรือหนึ่งเดือนในกรณีของปฏิทินสุริยจันทรคติ) เพื่อให้ปีปฏิทินสอดคล้องกับปีดาราศาสตร์หรือปีฤดูกาล เพราะฤดูกาลและเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์มิได้เกิดซ้ำในจำนวนเต็มวัน ปฏิทินซึ่งมีจำนวนวันในแต่ละปีเท่าเดิมจึงต้องเลื่อนให้ตรงกับเหตุการณ์ที่ปฏิทินควรจะติดตามเมื่อเวลาผ่านไป โดยการแทรกวันหรือเดือนเพิ่มเข้าไปในปีนั้น การเลื่อนจึงสามารถทำให้ถูกต้องได้ ปีที่มิใช่ปีอธิกสุรทิน เรียกว่า ปีปกติสุรทิน (common year) ตัวอย่างเช่น ในปฏิทินเกรโกเรียน (ปฏิทินสุริยคติสามัญ) เดือนกุมภาพันธ์ในปีอธิกสุรทินมี 29 วัน แทนที่จะมี 28 วันตามปกติ ดังนั้น ปีดังกล่าวจึงมี 366 วัน แทนที่จะมี 365 วันตามปกติ คล้ายกัน ในปฏิทินฮีบรู (ปฏิทินสุริยจันทรคติ) เดือนจันทรคติที่ 13 มีการเพิ่มเจ็ดครั้งทุก 19 ปี เข้าไปในเดือนจันทรคติสิบสองเดือนในปีปกติสุรทินเพื่อให้ปีปฏิทินไม่คาดเคลื่อนจากฤดูกาลเร็วเกินไป.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและปีอธิกสุรทิน · ดูเพิ่มเติม »

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ หรือ ปีงบการเงิน (fiscal year, financial year หรือ budget year) เป็นช่วงเวลาที่ใช้สำหรับคำนวณงบการเงินประจำปีในธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในหลายเขตอำนาจตามกฎหมาย กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการบัญชีและการเก็บภาษี จะต้องอาศัยรายงานเหล่านี้อย่างน้อยครั้งหนึ่งต่อสิบสองเดือน แต่ไม่จำเป็นว่าช่วงเวลาที่รายงานนี้จะต้องตรงกับปีตามปฏิทิน คือเดือนมกราคมถึงธันวาคม ปีงบประมาณอาจแตกต่างกันไปในธุรกิจและประเทศต่าง ๆ ปีงบประมาณยังหมายถึงปีที่ใช้สำหรับรายงานภาษีเงินได้.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและปีงบประมาณ · ดูเพิ่มเติม »

ปีปกติสุรทิน

ปีปกติสุรทิน (common year) เป็นปีปฏิทินที่มีจำนวนวัน 365 วัน และไม่ใช่ปีอธิกสุรทิน ใน 365 วันของปีปกติสุรทิน มี 52 สัปดาห์กับอีก 1 วัน ดังนั้นปีปกติสุรทินจึงเริ่มและสิ้นสุดในวันเดียวกันของสัปดาห์ (เช่น ในปี 2553 วันที่ 1 มกราคมและ 31 ธันวาคมเป็นวันศุกร์) หมวดหมู่:ปฏิทิน หมวดหมู่:หน่วยเวลา.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและปีปกติสุรทิน · ดูเพิ่มเติม »

ปีใหม่

ปีใหม่เป็นเวลาซึ่งปีปฏิทินใหม่เริ่มและเพิ่มการนับปีของปฏิทิน ในหลายวัฒนธรรม มีการเฉลิมฉลองเหตุการณ์นี้บางลักษณะ ปีใหม่ของปฏิทินเกรโกเรียนซึ่งปัจจุบันใช้ทั่วโลก ตกวันที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่) เช่นเดียวกับทั้งปฏิทินโรมันและปฏิทินจูเลียนเก่าซึ่งใช้มาก่อน ลำดับเดือนคือมกราคมถึงธันวาคมในปฏิทินโรมันเก่าระหว่างรัชกาลพระเจ้านูมะ พอมพิเลียส (Numa Pompilius) ในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ตามพลูทาร์กและมาโครเบียส และใช้อย่างต่อเนื่องมานับแต่นั้น ในหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐเช็ก อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา วันที่ 1 มกราคมเป็นวันหยุดราชการ ระหว่างสมัยกลางในยุโรปตะวันตก ซึ่งขณะนั้นยังใช้ปฏิทินจูเลียน มีการย้ายวันขึ้นปีใหม่หลายครั้ง ขึ้นกับท้องถิ่น วันขึ้นปีใหม่เหล่านั้น เช่น วันที่ 1 มีนาคม 25 มีนาคม อีสเตอร์ 1 กันยายนและ 25 ธันวาคม โดยทั่วไปการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เหล่านี้ถูกย้อนกลับเป็นวันที่ 1 มกราคมก่อนหรือระหว่างการรับปฏิทินเกรโกเรียนของท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งเริ่มใน..

ใหม่!!: ปีปฏิทินและปีใหม่ · ดูเพิ่มเติม »

เดือน

ือน คือชื่อเรียกดวงจันทร์ เช่นเดือนหงาย หรือเดือนดับ หรือเป็นหน่วยวัดระยะเวลา เท่ากับระยะเวลาที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลก ซึ่งมีระยะประมาณ 29.53 วัน โดยปกติ หนึ่งเดือน หมายถึงช่วงเวลาประมาณ 30 วัน เดือนมีวิธีการนับต่าง ๆ ดังนี้.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและเดือน · ดูเพิ่มเติม »

1 มกราคม

วันที่ 1 มกราคม เป็นวันแรกของปี ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก 364 วันในปีนั้น (365 วันในปีอธิกสุรทิน).

ใหม่!!: ปีปฏิทินและ1 มกราคม · ดูเพิ่มเติม »

31 ธันวาคม

วันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันที่ 365 ของปี (วันที่ 366 ในปีอธิกสุรทิน) ตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียน เป็น "วันสิ้นปี" ก่อนวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันสุดท้ายของปี โดยวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป.

ใหม่!!: ปีปฏิทินและ31 ธันวาคม · ดูเพิ่มเติม »

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

ไตรมาส

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »