โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

ทุกหน้า - ประเทศคิวบาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012

ทุกหน้า · ก่อนหน้านี้ (ประเทศจีนใน ค.ศ. 605) · ต่อไป (ประเทศซาอุดีอาระเบียใน ค.ศ. 2002)
จาก:
ประเทศคิวบาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศคิวบาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ประเทศคูเวต
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1718 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1762 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1814
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1859 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1886 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1892
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1896 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1915 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1917
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1921 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1950 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1961
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1968 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1972 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1974
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1976 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1978 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1980
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1982 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1984 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1986
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1990 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1992 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1994
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1996 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 1998 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2000
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2002 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2004 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2006
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2008 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2010 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2012
ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2014 ประเทศคูเวตใน ค.ศ. 2016 ประเทศคูเวตในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008
ประเทศคูเวตในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศคูเวตในเอเชียนเกมส์ 2014 ประเทศคีร์กิซสถาน
ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 1994 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 1996
ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 1998 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2000 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2002
ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2004 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2006 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2008
ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2010 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2012 ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2014
ประเทศคีร์กีซสถานใน ค.ศ. 2016 ประเทศคีร์กีซสถานในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศคีร์กีซสถานในเอเชียนเกมส์ 2010
ประเทศคีร์กีซสถานในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017 ประเทศตรินิแดดและโตเบโก ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิก
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1948 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1952 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1956
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1968 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1972
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1980 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูหนาว 1994 ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูหนาว 1998
ประเทศตรินิแดดและโตเบโกในโอลิมปิกฤดูหนาว 2002 ประเทศตองกา ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1875
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1880 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1885 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1890
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1895 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1900 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1905
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1910 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1915 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1918
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1921 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1924 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1927
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1930 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1936 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1939
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1942 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1945 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1948
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1951 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1954 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1957
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1960 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1963 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1966
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1969 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1972 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1975
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1978 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1981 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1984
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1987 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1988 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1990
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1992 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1993 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1996
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 1999 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2000 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2002
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2004 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2005 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2008
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2010 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2012 ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2014
ประเทศตองกาใน ค.ศ. 2016 ประเทศตองกาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ประเทศตองกาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
ประเทศตองงา ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984 ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988
ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992 ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996 ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000
ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004 ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ประเทศตองงาในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
ประเทศตะวันออก ประเทศตะวันตก ประเทศติมอร์-เลสเต
ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2002 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2003 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2005
ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2006 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2007 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2008
ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2009 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2010 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2011
ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2012 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2013 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2014
ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2015 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2016 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2017
ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2019 ประเทศติมอร์-เลสเตใน ค.ศ. 2020 ประเทศติมอร์-เลสเตในซีเกมส์
ประเทศติมอร์-เลสเตในซีเกมส์ 2009 ประเทศติมอร์-เลสเตในซีเกมส์ 2011 ประเทศติมอร์-เลสเตในซีเกมส์ 2013
ประเทศติมอร์-เลสเตในซีเกมส์ 2015 ประเทศติมอร์-เลสเตในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศติมอร์-เลสเตในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016
ประเทศติมอร์-เลสเตในเอเชียนเกมส์ฤดูหนาว 2017 ประเทศติมอร์ตะวันออก ประเทศติมอร์ตะวันออกในซีเกมส์
ประเทศติมอร์ตะวันออกในซีเกมส์ 2009 ประเทศตุรกี ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1908
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1912 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1924 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1928
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1936 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1948 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1952
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1956 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1960 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1964
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1968 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1972 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1976
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1984 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1988 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1992
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 1996 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 2000 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 2004
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 2008 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 2012 ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 2016
ประเทศตุรกีใน ค.ศ. 2017 ประเทศตุรกีในโอลิมปิก ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1908
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1912 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1924 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1928
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1936 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1948 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1952
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1956 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1960 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1964
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1968 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1972 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1976
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1984 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1988 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1992
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 1996 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2004
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1936 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1948 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1956
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1960 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1964 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1968
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1976 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1984 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1988
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1992 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1994 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 1998
ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 2002 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 2006 ประเทศตุรกีในโอลิมปิกฤดูหนาว 2010
ประเทศตูวาลู ประเทศตูวาลูใน ค.ศ. 2008 ประเทศตูวาลูใน ค.ศ. 2012
ประเทศตูวาลูใน ค.ศ. 2016 ประเทศตูวาลูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ประเทศตูวาลูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
ประเทศตูวาลูในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ประเทศตูนิเซีย ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1960
ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1964 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1968 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1972
ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1976 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1984 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1988
ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1992 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 1996 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 2000
ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 2004 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 2008 ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 2012
ประเทศตูนิเซียใน ค.ศ. 2016 ประเทศตูนิเซียในโอลิมปิก ประเทศตูนิเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
ประเทศตูนิเซียในโอลิมปิกฤดูร้อน 2016 ประเทศตูนีเซีย ประเทศต่ำ
ประเทศซามัว ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1923 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1926
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1929 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1932 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1935
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1938 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1948 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1951
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1954 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1957 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1961
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1964 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1967 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1970
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1973 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1976 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1979
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1982 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1984 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1985
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1988 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1991 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 1996
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2000 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2001 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2004
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2006 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2008 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2011
ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2012 ประเทศซามัวใน ค.ศ. 2016 ประเทศซามัวในโอลิมปิกฤดูร้อน 2008
ประเทศซามัวในโอลิมปิกฤดูร้อน 2012 ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศซาอุดิอาระเบีย ค.ศ. 1991
ประเทศซาอุดิอาระเบียใน ค.ศ. 1991 ประเทศซาอุดิอาระเบียใน ค.ศ. 2012 ประเทศซาอุดิอาระเบียใน ค.ศ. 2016
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศซาอุดีอาระเบียใน ค.ศ. 1991 ประเทศซาอุดีอาระเบียใน ค.ศ. 1994
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »