โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ดาวน์โหลด
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

ตราสารหนี้ปลอดดอกเบี้ย

ดัชนี ตราสารหนี้ปลอดดอกเบี้ย

ตราสารหนี้ปลอดดอกเบี้ย (zero-coupon bond หรือ discount bond) หรือ ตราสารหนี้แบบซื้อลด เป็นตราสารหนี้ที่ซื้อขายกันต่ำกว่าราคาหน้าตั๋ว โดยจะได้รับชำระราคาหน้าตั๋วคืนเมื่อตราสารหนี้ครบกำหนดเวลาชำระคืน เนื่องจากไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นงวดๆ (coupon) จึงเป็นที่มาของชื่อ zero-coupon อนึ่ง ตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ยบางประเภทอาจผูกกับอัตราเงินเฟ้อก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ยจะมีราคาหน้าตั๋วแน่นอนและชำระคืนครั้งเดียวเมื่อสิ้นสุดอายุตราสารหนี้.

0 ความสัมพันธ์

เปลี่ยนเส้นทางที่นี่:

Deep discount bondDiscount bondZero-coupon bondตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ย

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »