โลโก้
ยูเนี่ยนพีเดีย
การสื่อสาร
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play
ใหม่! ดาวน์โหลด ยูเนี่ยนพีเดีย บน Android ™ของคุณ!
ฟรี
เร็วกว่าเบราว์เซอร์!
 

คิตะ (โตเกียว)

ดัชนี คิตะ (โตเกียว)

ตะ เป็น 1 ใน 23 เขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงโตเกียว จึงเป็นที่มาของคำว่า "คิตะ" ซึ่งแปลว่า "เหนือ" ในปี 2008 เขตคิตะมีจำนวนประชากรประมาณ 332,140 คน มีความหนาแน่น 16,140 คน ต่อตารางกิโลเมตร.

13 ความสัมพันธ์: บุงเกียว (โตเกียว)พ.ศ. 2551อารากาวะ (โตเกียว)อาดาจิ (โตเกียว)อิตาบาชิ (โตเกียว)จังหวัดไซตามะคะวะงุชิคันโตประเทศญี่ปุ่นแขวงพิเศษของโตเกียวโทชิมะ (โตเกียว)โทะดะโตเกียว

บุงเกียว (โตเกียว)

งเกียว เป็น 1 ใน 23 เขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่กึ่งกลางโตเกียว เป็นศูนย์กลางของสถานศึกษาและย่านที่พักอาศัยในโตเกียว มีประวัติย้อนไปในสมัยเมจิ เป็นย่านที่พักอาศัยของนักประพันธ์ นักวิชาการ นักการเมือง ใน..

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และบุงเกียว (โตเกียว) · ดูเพิ่มเติม »

พ.ศ. 2551

ทธศักราช 2551 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2008 เป็นปีอธิกสุรทินที่วันแรกเป็นวันอังคารตามปฏิทินเกรกอเรียน และเป็น.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และพ.ศ. 2551 · ดูเพิ่มเติม »

อารากาวะ (โตเกียว)

แขวงอารากาวะ เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ชื่อของแขวงมาจากชื่อของแม่น้ำอารากาวะ ถึงแม้ว่าแม่น้ำดังกล่าวจะมิได้ไหลผ่านแขวงนี้ก็ตาม มีอาณาแขวงติดต่อกับแขวงอาดาจิ คิตะ บุงเกียว ไทโต และซูม.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และอารากาวะ (โตเกียว) · ดูเพิ่มเติม »

อาดาจิ (โตเกียว)

แขวงอาดาจิ เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของมหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือด้านทิศเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ กับด้านทิศใต้ที่มีแม่น้ำซุมิดะกับแม่น้ำอะระกะวะไหลผ่านเป็นพื้นที่ส่วนน้อย แขวงอาดาจิมีอาณาเขตติดต่อกับเมืองคะวะงุจิ, ตำบลฮะโตะงะยะ, เมืองโซกะ, และเมืองยะชิโอะของจังหวัดไซตะมะ และติดต่อกับแขวงคะสึชิกะ ซุมิดะ อะระกะวะ และ คิตะ ของกรุงโตเกียว.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และอาดาจิ (โตเกียว) · ดูเพิ่มเติม »

อิตาบาชิ (โตเกียว)

อิตาบาชิ เป็น 1 ใน 23 เขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ 32.17 ตารางกิโลเมตร ในปี 2008 มีจำนวนประชากรประมาณ 531,793 คน มีความหนาแน่นประชากรทั้งสิ้น 16,270 คนต่อตารางกิโลเมตร.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และอิตาบาชิ (โตเกียว) · ดูเพิ่มเติม »

จังหวัดไซตามะ

มืองไซตามะ จังหวัดไซตามะ เป็นเขตการปกครองระดับจังหวัดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณภาคคันโต มีเมืองหลักชื่อเดียวกันคือ ไซตามะ จังหวัดไซตามะเป็นที่ตั้งของสนามกีฬาไซตามะ 2002 เป็นสนามกีฬาฟุตบอลที่ใช้แข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี 2002 ศูนย์กีฬาในร่มไฮเทคไซตามะซูเปอร์อารีนา จังหวัดไซตามะเป็นจังหวัดที่มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดกับกรุงโตเกียว ซึ่งเขตชิชิบุในจังหวัดนี้มีเทือกเขา ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม จึงเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา ส่วนสถานที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งก็คือ หมู่บ้านบอนไซ โอม.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และจังหวัดไซตามะ · ดูเพิ่มเติม »

คะวะงุชิ

วะงุชิ เป็นเมืองในจังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน..

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และคะวะงุชิ · ดูเพิ่มเติม »

คันโต

ันโต เป็นภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นบนเกาะฮนชู ในภาคคันโตประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกุมมะ, คะนะงะวะ, ชิบะ, ไซตะมะ, โตเกียว, โทะชิงิ และ อิบะระกิ คันโตมีขนาดประมาณ 32,423.85 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 40 และที่เหลือมีลักษณะเป็นภูเขา ภาคคันโตมีประชากรประมาณ 41,487,171 คน (วันที่ 1 ตุลาคม..

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และคันโต · ดูเพิ่มเติม »

ประเทศญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น (ชื่ออย่างเป็นทางการ) เป็นรัฐเอกราชหมู่เกาะในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกฝั่งตะวันออกของแผ่นดินใหญ่เอเชีย ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลีและประเทศจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่า "ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์" จึงทำให้มักได้ชื่อว่า "ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย" ประเทศญี่ปุ่นเป็นกลุ่มเกาะกรวยภูเขาไฟสลับชั้นซึ่งมีเกาะประมาณ 6,852 เกาะ เกาะใหญ่สุดคือ เกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่แผ่นดินประมาณร้อยละ 97 ของประเทศญี่ปุ่น และมักเรียกว่าเป็นหมู่เกาะเหย้า (home islands) ประเทศแบ่งเป็น 47 จังหวัดใน 8 ภูมิภาค โดยมีฮกไกโดเป็นจังหวัดเหนือสุด และโอกินาวะเป็นจังหวัดใต้สุด ประเทศญี่ปุ่นมีประชากร 127 ล้านคน เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 10 ของโลก ชาวญี่ปุ่นเป็นร้อยละ 98.5 ของประชากรทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 9.1 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศ การวิจัยทางโบราณคดีระบุว่ามีมนุษย์อาศัยในญี่ปุ่นปัจจุบันครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกปรากฏในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน..

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และประเทศญี่ปุ่น · ดูเพิ่มเติม »

แขวงพิเศษของโตเกียว

แขวงพิเศษ เป็นเขตการปกครองระดับเทศบาลในมหานครโตเกียวซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 23 แขวง โดยในอดีตถือเป็นส่วนของเมืองโตเกียว อันเป็นเมืองเอกของจังหวัดโตเกียว (東京府 โตเกียว-ฟุ) ต่อมาในปี..

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และแขวงพิเศษของโตเกียว · ดูเพิ่มเติม »

โทชิมะ (โตเกียว)

ทชิมะ เป็น 1 ใน 23 เขตการปกครองพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดกับเขตเนะริมะ อิตะบะชิ เขตคิตะทางทิศเหนือ เขตชินจูกุและบุงเคียวทางทิศใต้ เขตโทะชิมะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม..

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และโทชิมะ (โตเกียว) · ดูเพิ่มเติม »

โทะดะ

มืองโทะดะ เป็นเมืองในจังหวัดไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะระกะวะ ซึ่งไหลสู่กรุงโตเกียว นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำอีกสายหนึ่งที่ไหลผ่านตัวเมืองไปลงที่แม่น้ำอะระกะวะ คือแม่น้ำซะซะเม.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และโทะดะ · ดูเพิ่มเติม »

โตเกียว

ตเกียว หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหานครโตเกียว (Tokyo Metropolis) หรือเรียกเอะโดะหรือเอโดะ เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน ทั้งนี้ เขตอภิมหานครโตเกียวจัดว่าเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรวมเขตปริมณฑลแล้วมีประชากรอาศัยอยู่ราว 35,237,000 คน) เฉพาะในตัวเมืองโตเกียว 23 แขวงการปกครองพิเศษ มีประชากรในเขตเมืองประมาณ 12 ล้านคน ถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ประชากรทั้งหมดของโตเกียวมีทั้งหมดกว่า 35 ล้านคน โตเกียวตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่น คำว่า "โตเกียว" หมายถึง "นครหลวงตะวันออก" ในโตเกียวยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวงของสมเด็จพระจักรพรรดิ กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1964 และจะเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 2 ในปี 2020 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ใหม่!!: คิตะ (โตเกียว)และโตเกียว · ดูเพิ่มเติม »

ขาออกขาเข้า
Hey! เราอยู่ใน Facebook ตอนนี้! »